Skip to content
Middel 5@2x
Welkom

NIEUW

MIJN POSTERSTORE
Middel 5@2x
Welkom

NIEUW

MIJN POSTERSTORE

‘Capture the moments in life’

Portret

Familie

New Born

Reportage

Productfotografie
Home
Bedrijfsfotografie
bedrijf
Home

Over mij

Mijn naam is Lizeth de Weger. Ik fotografeer al een aantal jaar. Wat is er mooier dan dat ik je als fotograaf met mijn beelden kan meenemen naar een andere wereld. In mijn reportages neem ik je graag mee naar deze andere wereld. De wereld van de topsporter of een wereld waar je als buitenstaander niet zo snel komt. Met mijn foto\’s hoop ik je een beetje deelgenoot te kunnen maken van mijn beleving. Daarnaast fotografeer ik graag portretten en families.

Ik hoop dat je na het zien van deze website een indruk hebt gekregen van mijn werk. Ben je geïnteresseerd in een fotoshoot of wil je een evenement/belangrijk moment laten vastleggen neem gerust contact met me op dan bespreken we de mogelijkheden.

Hartelijke groet, Lizeth

TARIEVEN

Portret  basic

€ 100,00

30 min. fotografie

fotobewerking

keuze uit online gallery

5 foto\’s digitaal in hoge resolutie

Portret / Lifestyle

€ 250,00

60 min. fotografie op locatie

meerdere kledingwissels

fotobewerking

keuze uit online gallery

15 foto\’s digitaal in hoge resolutie

(excl. visagie, prijs op aanvraag)

Zwangerschaps-shoot

€ 175,00

60 min. – 75 min. fotografie

1 kledingwissel

keuze uit online gallery

10 foto\’s digitaal in hoge resolutie

New born shoot

€ 190,00

60 – 90 min. fotografie bij jou thuis

keuze uit online gallery

fotobewerking

15 foto\’s digitaal in hoge resolutie

60 – 90 min. fotografie bij jouw thuis

keuze uit online gallery

fotobewerking

15 foto\’s digitaal in hoge resolutie

Familie  shoot

€ 150,00

45 min. fotografie op locatie

t/m 6 personen

keuze uit online gallery

fotobewerking

5 foto\’s digitaal in hoge resolutie

* in een staal van 12 km vanaf Spakenburg reken ik geen kilometervergoeding, daarboven € 0,30 per km. * prijzen voor bruiloften op aanvraag
TARIEVEN

Portret  basic

€ 100,00

30 min. fotografie

fotobewerking

keuze uit online gallery

5 foto\’s digitaal in hoge resolutie

Portret / Lifestyle

€ 250,00

60 min. fotografie op locatie

meerdere kledingwissels

fotobewerking

keuze uit online gallery

15 foto\’s digitaal in hoge resolutie

(excl. visagie, prijs op aanvraag)

Zwangerschaps-shoot

€ 175,00

60 min. – 75 min. fotografie

1 kledingwissel

keuze uit online gallery

10 foto\’s digitaal in hoge resolutie

New born shoot

€ 190,00

60 – 90 min. fotografie bij jou thuis

keuze uit online gallery

fotobewerking

15 foto\’s digitaal in hoge resolutie

60 – 90 min. fotografie bij jouw thuis

keuze uit online gallery

fotobewerking

15 foto\’s digitaal in hoge resolutie

Familie  shoot

€ 150,00

45 min. fotografie op locatie

t/m 6 personen

keuze uit online gallery

fotobewerking

5 foto\’s digitaal in hoge resolutie

* in een staal van 12 km vanaf Spakenburg reken ik geen kilometervergoeding, daarboven € 0,30 per km. * prijzen voor bruiloften op aanvraag

Contact

De Ziel 22, 3751 BT Spakenburg
info@Lizethdewegerfotografie.nl
00 31 (0)6 15521361

Privacy & Cookies

Lizeth de Weger Fotografie, gevestigd aan De Ziel 22, 3751 BT Bunschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
https://www.lizethdewegerfotografie.nl
De Ziel 22
3751 BT Bunschoten
+31 6 15521361
 
Lizeth de Weger is de Functionaris Gegevensbescherming van Lizeth de Weger Fotografie zij is te bereiken via info@lizethdewegerfotografie.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Lizeth de Weger Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lizethdewegerfotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Lizeth de Weger Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het afhandelen van uw betaling
 

Geautomatiseerde besluitvorming
Lizeth de Weger Fotografie legt bovenstaande gegevens vast met hulp van  kantoorautomatiseringssoftware in haar administratie.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Lizeth de Weger Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lizeth de Weger Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Bewaarduur van persoonsgegevens.
Lizeth de Weger Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
– Wettelijke grondslag: Lizeth de Weger Fotografie houdt zich aan de
  wettelijkebewaartermijnen.
– Marketingdoeleinden: 1 jaar
– Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 1 jaar
– Telefonisch contact: 1 jaar
– Informeren over wijzigingen van diensten: 1 jaar
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Lizeth de Weger Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Lizeth de Weger Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lizeth de Weger Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lizeth de Weger Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lizethdewegerfotografie.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Lizeth de Weger Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lizeth de Weger Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Lizeth de Weger Fotografie via info@lizethdewegerfotografie.nl